Diğer

Son Gün 25 Mart

Gayrimenkul Kira Geliri Elde Edenlerin Vergi Beyanında Son Gün 25 Mart193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21
Gayrimenkul Kira Geliri Elde Edenlerin Vergi Beyanında Son Gün 25 Mart193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesine istinaden Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (287 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 3.600 TL. ) İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare;1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen hasılatlara uygulanmak üzere Yürürlük 15.06.2012) istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.2012 yılından beri kira gelirlerinin internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde beyan edilmesine imkân tanıyan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin kapsamını genişleten Hazır Beyan Sitemi Mart ayında uygulamaya geçmektedir.Bu Sistemle, mükelleflerimiz sadece kira gelirleri için değil, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları için de bir uzman yardımına ihtiyaç duymadan internet üzerinden kendileri için hazırlanmış beyannameyi onaylayarak beyanname verme işlemlerini tamamlayabileceklerdir.Ancak, sayılan gelirlerin yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerimizin bu Sistem üzerinden beyanname vermeleri mümkün değildir.Beyannameniz İnternetteHazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.Mükelleflerimiz, Sisteme kimlik bilgilerini girip güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz alacakları İnternet Vergi Dairesi Şifresi ile giriş yapabilirler.Sisteme giriş yapıldığında mükellefimizin önceden hazırlanmış Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ekrana yansıyacaktır. Beyanname üzerinde gerekli kontroller, düzeltmeler ve varsa gider, indirim vb. eklemeler yapıldıktan sonra onaylanarak beyanname elektronik ortamda gönderilebilecektir.Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 ila 25 Mart Tarihleri Arasında VerilecektirMükelleflerimizin beyannamelerini 1 ila 25 Mart tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir.Beyannameler, 7 gün 24 saat açık olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderilebilecektir.Vergi Ödemede de Büyük KolaylıkSistem üzerinden beyannamesini veren mükelleflerimiz aynı zamanda gelir vergilerini de Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile hızlı ve kolay bir şekilde Mart 2016 ayı sonuna kadar ödeyebileceklerdir.Ayrıca vergilerin;• Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak• Anlaşmalı bankalardan• Tüm vergi dairelerindenödenmesi imkânı bulunmaktadır.Vergi İletişim Merkezi Mükelleflerimizin HizmetindeMükelleflerimiz Hazır Beyan Sistemi ve vergi ile ilgili tereddüt duyulacak hususlar hakkında bilgi alabilmek için Vergi İletişim Merkezini (VİMER – 444 0 189) arayabilirler.   Turan KEMERGümüşhane Defterdarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı
Kapalı