Köşe Yazıları

İşte öğrencilerin Türkçe başarısı: Okuma ve yazmada zorlanıyorlar

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı Ankara, Konya, İstanbul, Antalya, Kütahya, Samsun, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Denizli, Şanlıurfa ve Aydın’da 7’nci sınıf öğrencilerinin Türkçe başarılarını ölçtü. Sonuç öğrenciler okuma yazmada zorlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere 4 temel dil becerisini ölçmek için sınav yaptı. Sınav elektronik ortamda gerçekleştirildi. Sınav için 15 ilde dil laboratuvarları oluşturuldu ve öğrenciler burada sınava girdi. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınava 7’nci sınıfta okuyan 1850 öğrenci katıldı. Öğrencilere toplam 46 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.

Soruların dağılımı ve süreleri şöyle oldu:

Okuma: 20 soru Çoktan Seçmeli. 30 dakika

Dinleme: 20 soru. Çoktan Seçmeli. 30 dakika

Konuşma: 2 soru. Açık Uçlu. 10 dakika

Yazma: 4 soru Açık Uçlu 60 dakika

OKUMA VE YAZMADA ZORLANIYORLAR

Peki sonuç ne çıktı? 4 beceride de öğrencilerin ne durumda olduklarını inceleyeceğiz. Ancak özet bilgi derseniz; kızlar bu 4 dil becerisinde de erkeklere göre daha başarılı.

ANNE BABANIN EĞİTİMİ YÜKSELDİKÇE PUANLAR ARTIYOR

Anne ve babaların eğitim düzeyi puanları etkiliyor. Yani anne babanın eğitim düzeyi artıkça öğrencinin puanı da artırıyor. Eğitim düzeyinin en fazla etki yaptığı alan okuma ve yazma testlerinde görülüyor. Okul öncesi eğitim de öğrencilerin yazma, dinleme ve okuma alt testlerindeki başarıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Sadece konuşma becerisi üzerinde anlamlı bir etkisi görülmüyor. Bu sonuçlar ulusal ve uluslararası birçok araştırma gibi okul öncesi eğitim ile ebeveynlerin eğitim düzeyinin öğrencinin başarısındaki etkisini gösteriyor.

SADECE ONLAR TÜM SORULARI ANLADI

Veriler bize öğrencilerin konuşma ve dinleme alt testlerinde daha başarılı olduğunu, okuma ve yazma alt testlerinde ise daha fazla zorlandıklarını gösteriyor. Öğrencilerin ancak % 0.05’i okuma testindeki 20 sorunun tümünü doğru cevaplayabiliyor. Yani en üst düzeyde okuma becerisine sahip öğrencilerin oranı sadece bu kadar.

Yazma becerilerine gelince öğrencilerin yalnızca 5.36’sının puanları 31 ile 36 puan arasında. Yani en yüksek puana sahip öğrenci oranı. Bu testte alınabilecek en yüksek olan 36 puanı alan öğrencilerin sayısı ayrı verilmiş olsaydı acaba bu oran kaç olurdu?

Öğrencilerin Yüzde 5.68’nin puanı ise 1 ile 5 arasında kalıyor. Kısaca öğrencilerin okuduğunu anlama ve fikirlerini bir yazıyla dile getirme konusunda sorun yaşadıkları görülüyor.

Gelelim testleri ayrı ayrı incelemeye:

OKUMA BECERİLERİ: NELER ETKİLİ OLUYOR?

Okuma becerisini ölçmek için öğrencilere farklı yapıda ve konulardaki metinler verilerek, bu metinler aracılığıyla okuduğunu anlamayı ölçen 20 çoktan seçmeli soru yöneltildi. Bu testte öğrencilerin ham puan ortalaması 10.63. En sık gözlenen ham puan 11.  Öğrencilerin % 0.05’i okuma alt testindeki 20 sorunun tümünü doğru cevapladı.

CİNSİYET ETKİSİ: Erek öğrencilerin ham puan ortalamaları ise 10.21. Kızların 10.92. Cinsiyet etkisi bu testte düşük olsa da kız öğrenciler daha başarılı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİSİ: Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ham puan ortalamaları 9.60, alanların 10.87.  Okul öncesi eğitim okuma testi puanları üzerinde anlamlı bir etki yapıyor ama düşük düzeyde.

ANNENİN EĞİTİMİ: Annenin eğitimi arttıkça öğrencilerin puanları da artıyor. Annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin puanları 9.27, ortaokul mezunu olanların 10.00, lise mezunlarının 11.88, yüksek öğretim mezunlarının puanları 12.86. Annesi ilkokul mezunu olan ile yüksek öğretim mezunu olan çocuklar arasında puan farkı 3.59.

BABANIN EĞİTİMİ: Babanın eğitim düzeyi de öğrencinin puanında yani başarısında etkili. Babası yüksek öğretim mezunu öğrenciler ile ilkokul mezunu öğrenciler arasında puan farkı 3.03. Babası ilkokul mezunu olanların puanı 8.91, ortaokul olanların 9.70, lise olanların 10.38, yüksek öğretim mezunu olanların puanı da 11.94.

YAZMA BECERİSİ: NELER ETKİLİ OLUYOR?

Öğrencilerden cümle ve paragraf düzeyinde metinler yazması istendi. 4 soru yöneltildi. Öğrencilerin her iki türdeki görevlerden alabileceği en yüksek ham puan 36 olarak belirlendi. Öğrencilerin puanları 6 ile 20 puan arasında yoğunlaşıyor. Öğrencilerinin %30.3’ünün bu testteki ham puanı 11-15 arasında değişiyor. Yazma alt testinde ham puanların ortalaması 16.82. Hesaplanan ham puan ortalaması, öğrencilerin %30.23’ünün ham puanının 11.15 arasında olması yazma alt testindeki başarının diğer alt testlerden kısmen düşük olduğunu gösteriyor.

Öğrencilerin yalnızca 5.36’sının puanları 31 ile 36 puan arasında. Yüzde 5.68’nin ise 1 ile 5 arasında.

CİNSİYET ETKİSİ: Erkek öğrencilerin bu alt testteki ham puan ortalaması 15.03, kızların 18.32. Kız öğrenciler yazma testinde erkeklere göre daha başarılı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM: Okul öncesi eğitimin etkisinin en güçlü göründüğü alan yazma becerilerinde ortaya çıkıyor. Okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ham puan ortalaması 14.81, alanların 17.38.

ANNENİN EĞİTİMİ: Annesi yüksek öğretim mezunu olanların ham puan ortalamaları 19.37 iken ilkokul mezunu olanların 14.88. İkisi arasında fark 4.49. Bu sonuç, anne eğitim düzeyinin yazma becerisinde yüksek derecede etkili olduğunu gösteriyor.

BABANIN EĞİTİMİ: Yazma becerisinde babanın eğitimi de anne gibi etkili. Babası yüksek öğretim mezunu öğrencilerin konuşma alt testi ham puan ortalaması 18.69, babası ilkokul mezunu olanların puanı 14.27. İkisi arasındaki fark 4.42.

DİNLEME BECERİLERİ: NELER ETKİLİ OLUYOR?

Öğrenciler seslendirmesi yapılmış farklı uzunlukta ve konuda üç metin dinletilerek, 20 çoktan seçmeli soruya cevap vermeleri istendi. Bu testte öğrencilerin ham puan ortalaması 11.70. En sık gözlenen ham puan ise 13.  Öğrencilerin %68,95’inin bu alt testteki ham puanı 11 ile 20 arasında. Dinleme testinde 20 sorunun tümünü doğru yapan öğrenci yok. Yalnızca 0.27’si 19 soruyu doğru yanıtladı.

CİNSİYET ETKİSİ: Erkek öğrencilerin puan ortalaması 11.37, kızların 12. Cinsiyet etkisi düşük düzeyde.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM: Okul öncesi eğitim almayanların ham puan ortalaması 10.99, alanların ise 11.91.

ANNENİN EĞİTİMİ: Anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin dinleme alt testindeki ham puan ortalamaları da artıyor. İlkokul mezunu anne ile yüksek öğretim mezunu annelerin çocukları arasındaki puan farkı 2.03. Annesi yüksek öğretim mezunu olanların puanı 12.87, lise mezunlarının 11.88, ortaokul 11.43, ilkokul mezunu olanların puan ortalaması 10.84.

BABANIN EĞİTİMİ: Annede olduğu gibi babanın eğitim düzeyi de öğrencilerin puanlarını etkiliyor. Babası ilkokul mezunu öğrencilerin puanı 10.48, ortaokul mezunlarının 11.33, lise mezunlarının 11.54 ve yükseköğretim mezunlarının ortalaması 12.61. Babası ilkokul ve yüksek öğretim mezunu öğrenciler arasında puan farkı 2.13.

 

KONUŞMA BECERİSİ. NELER ETKİLİ OLUYOR?

Öğrencilere ilki tanıtım ikincisi ise detaylı açıklama istenen iki soru yöneltildi. İlkinde öğrencilerden sevdiği bir kişi ya da nesneyi tanıtmaları istenirken, ikinci görevde bir nesnenin yapımında işlem basamaklarını, görselde verilen mesajı veya farklı uğraş alanlarını anlatması beklendi. Öğrencilerin ham puanları 15 ile 36 arasında. En sık görülen ham puan 26, ham puan ortalaması 27.21. Öğrencilerin yalnızca %0,86’sı tüm becerileri göstererek 36 puan alabildi.

CİNSİYET ETKİSİ: Erkek öğrencilerin ham puan ortalaması 26.36, kız öğrencilerin 27.96.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM: Okul öncesi eğitim almayanların ham puan ortalaması 27.32, alanların 27.22. Konuşma üzerinde okul öncesi eğitimin anlamlı bir etkisi olmadığı dikkat çekiyor.

ANNENİN EĞİTİMİ: Annesi yüksek öğretim mezunu olan öğrencilerin konuşma alt testi ham puan ortalaması 28.45, annesi ilkokul mezunu olanların 26.03.

BABANIN EĞİTİMİ: Babası yüksek öğretim mezunu olan puan ortalaması 28.09, babası ilkokul mezunu olanların 26.25.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı
Kapalı