DiğerManşet

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Aralık Perşembe günü

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Aralık Perşembe günü, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı aldı…

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek
uygulamaya geçirilmektedir.

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlemler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede, 14.12.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının 15/12/2020 tarihli ve 20856 sayılı Genelgesi doğrultusunda ilimiz genelinde geçerli olacak şekilde aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.

1) 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması;

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/12/2020 tarihli ve 2020/12/1 sayılı kararında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

17/12/2020 tarihli ve 2020/12-5 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıdır.

2) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/12/2020 Tarihli ve 2020/12/1 Sayılı Kararına Eklenecek Hususlar;

a) Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,

b) Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00-24.00 saatleri olarak belirlenmesine, Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,

c) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere
dair 1. maddenin (a) bendine;

• Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak
kaydıyla avukatların,
• Yaklaşan yıl sonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi
amacıyla noterlerin,
Eklenmesi ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna
kapsamına alınmasına,
Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla
şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

3) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/12/2020 Tarihli ve 2020/12/2 Sayılı Kararına Eklenecek Hususlar;
30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelge doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01/12/2020 Tarihli ve 2020/12/2 Sayılı Kararının 9 uncu maddesi ile yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

4) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/11/2020 Tarihli ve 2020/11-9 Sayılı Kararına Eklenecek Hususlar;
İçişleri Bakanlığımızın 27/11/2020 tarihli ve 19961 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28/11/2020 tarihli ve 2020/11-9 sayılı kararı ile 1 Mart 2021
tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve
kooperatifler) sendikaların dahil edilerek genel kurul dahil etkinliklerin 01.03.2021 tarihine
kadar ertelenmesine,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 03/12/2020 tarihli ve 2753160 sayılı
yazısı gereğince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının mütevelli heyet üye
seçimlerinin 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,

17/12/2020 tarihli ve 2020/12-5 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıdır.

5) İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03/06/2020 Tarihli ve 2020/6-3 Sayılı Kararına Eklenecek Hususlar;

İçişleri Bakanlığımızın 02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03/06/2020 tarihli ve 2020/6-3 sayılı kararının 1-43 üncü maddesinde “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu bölümünün sonuna;“Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.
Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak,
bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.” hususlarının eklenmesine,

6) Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı
Kapalı