Manşet

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22 Aralık Salı günü, Vali Kamuran Taşbilek

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22 Aralık Salı günü, Vali Kamuran Taşbilek, başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı aldı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bilindiği üzere havaların soğuması ve kişilerin kapalı ortamda geçirdikleri sürenin uzamasıyla birlikte Covid-19 salgınının yayılımındaki artış üzerine sosyal izolasyonun teminine yönelik yeni tedbir kararları alınmakta ve uygulanmaktadır.
Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 21/12/2020 tarihli ve 21153 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat:
21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat: 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için;

1) Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli
kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde
bulunulmamasına,

2) Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı
müzik icra edilmemesi, saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan
restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta
müzik yayınına izin verilmemesine,
3) Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık
şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirlerin alınması ve yemek saatlerinde bu hususa
özellikle dikkat edilmesine,

22/12/2020 tarihli ve 2020/12-6 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararıdır.

4) Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama
Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu İçişleri Bakanlığımızın 02.06.2020
tarihli ve 8680 sayılı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile
getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim
faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasının sağlanmasına,

5) Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun
Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine
yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesi, otel ve konaklama
tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde
bulunulan kişiler arasında olup olmadığının kontrol edilmesine,
6) Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde
bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve
Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı
Kapalı