Manşet

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 Perşembe günü

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 Perşembe günü, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

*

Evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valilikçe tahsis edilen “Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Öğrenci (A/B-kız/erkek) Yurdu”nda tamamlatılmasına karar verilmişti.

*
Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

*
Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

*
Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır.

*

Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe
Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

*
Bu Kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın 24.09.2020 tarihli ve 89780865-153-E.15684 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür.

*
1) Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya
yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde
bulunanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince 24.09.2020 tarihli ve 2020/9-8 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararıdır idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

*

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Kapalı
Kapalı