Yaşam

Gümüşhane’de Sürdürülebilir Turizm

Turizm Fakültesi, Gümüşhane Turizmine Bir Eser Daha Kazandırdı

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 21.09.2018 tarihinde düzenlenen Gümüşhane’de Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı’ndan elde edilen sonuçlar, ilgili bölüm yazarlarının teorik katkılarıyla zenginleştirilerek, eser haline getirildi. Çalıştay sürecinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve kalıcı olması, daha fazla kişiye ulaştırılması, ilin tanıtımına katkıda bulunulması, paydaşlara yön verecek çıktıları içermesi ve benzeri nedenlerden yola çıkılarak basılı kitap haline getirilmesi kararlaştırıldı.
Editörlüğünü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Çalık’ın yürüttüğü “Gümüşhane’de Sürdürülebilir Turizm” başlıklı kitapta yedi temel bölüm bulunuyor. İlgili kitaba Turizm Fakültesi öğretim elemanları Dr. İsmail Çalık, Dr. Fazıl Kaya, Dr. Murat Ödemiş, Arş. Gör. Seda Kamber Taş ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Onur Kızılcık, Öğr. Gör. Özlem Er, Öğr. Gör. Suat Akyürek bölüm yazarı olarak katkıda bulundu.
Kitapta, sürdürülebilir turizm anlayışı ve bu kapsamda Gümüşhane ilinin kış turizmi, kültür turizmi, eko – turizm kapsamında yayla turizmi, gastronomi turizmi, Gümüşhane’nin turizm altyapısı ve üstyapısı, tanıtım ve pazarlama konularına ilgili bölümlerde değinildi. Kitabın içerik itibariyle; Gümüşhane’deki turizm faaliyetlerinin planlanması, sürdürülebilir turizm uygulamalarının tüm paydaşlar açısından önemi, paydaşlar arasındaki işbirliğine verilen değer gibi konularda ilgili tüm paydaşlara rehber olacağı düşünülüyor.
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, konuyla ilgili olarak şu noktalara değindi: “Gümüşhane ili, coğrafi konumu fiziki coğrafya özellikleri, beşeri coğrafya özellikleri nedeniyle pek çok güzelliği içerisinde barındırıyor. Bu durum da ilin turizmi bakımından oldukça önemli. Söz konusu zenginliklerin daha fazla kitleye ulaştırılması, dolayısıyla da bilgilendirilmesi adına ilimizin turizmine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir kitap hazırlığında bulunduk. Adı geçen kitap, bünyesinde bilimsel çalışmaları içermekle birlikte Gümüşhane’ye ait birçok bilgiyi de barındırmakta. Bu yönüyle turizm açısından boşlukları doldurması bakımından da önemli bir çalışma. Bu kitap çalışmasının çıkış noktasını geçen yıl üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen ‘Gümüşhane’de Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı’ oluşturuyor. Söz konusu etkinlikte sunulan bilgilerin derlenmesi ve yeni bilimsel çalışmaların eklenmesiyle birlikte böyle bir kitap çalışması ortaya çıktı. Kitabın hazırlanmasında rehberlik eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Kemal Çelik başta olmak üzere, çalıştay düzenleme kurulu üyelerine, çalıştay katılımcılarına ve destekleyen firma ve kurumlara, katkı sağlayan bölüm yazarlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Göz Atın

Kapalı
Kapalı
Kapalı