TORUL

Torul‘un MÖ kurulmuş bir yerleşim yeri olduğu Antik Yunan eserlerinde bahsedilmektedir. Haçlı seferleri sırasında Trabzon’u ele geçiren Cenevizliler Torul’a haberleşmede kullanılan ateş kaleleri inşa etmişlerdir.

Kutsal makam anlamına gelen Tör kelimesinden ya da Tuğrul Bey isminden geldiği düşünülen Torul adı, yoğun olarak Kayı ve Çepni Türk boylarından gelen nüfusa sahiptir. Çepniler Anadolu’ya dağılımlarını Torul ve Kürtün üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Selçuklu Sultanı’nın kuzeydoğu seferi sırasında, otağını Torul’da kurmasına izafeten, daha önce Ardasa diye anılan ilçeye Torul denmeye başlanmıştır.

torul-2Akoyunlular ve Safaviler dönemlerine denk gelen 1040’lardan itibaren yerleşmeye başlayan Türkmenler, 1461’de Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon İmparatorluğu’na son vermesinden 1828’e kadar Sancak Beyliği olarak kalmıştır. Daha sonra Osmanlı’da Bektaşi ve Yençeri ocaklarının kapatılmasıyla Bektaş-i Güvenç Abdal’ın ocağı kapatılmış, aynı zamanda Bektaşi nüfusun yaşadığı Torul‘un sancak beyliği de kaldırılmıştır.

1828’den Cumhuriyete kadar Trabzon vilayetinin Gümüşhane sancağına bağlı bir kasaba, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte Gümüşhane’ye bağlı bir İlçe olmuştur. İlçe nüfusu, 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde (93 Harbi) bir miktar göç vermiştir.

1. Dünya savaşında Rus ordusunun ele geçirdiği Torul, Sovyet Devrimi ile birlikte yöreden çekilince Rusların yerini Rumlar almıştır. Daha sonra da 1918 yılında düşman işgalinden kurtulmuştur. İlçe nüfusu içerisinde Kayı ve Çepni nüfusu yoğundur.Ancak diğer Oğuz Türk boyları da Torul’da yaşamaktadır.

Torul, dağlık bir araziye sahip olan ve Harşit çayı kenarında Trabzon-İran yolu üzerine kurulan bir ilçedir.Gümüşhane Merkez; kuzeyde, Trabzon ili, Maçka ve Tonya ilçesiyle, batıda Kürtün ve Giresun Alucra ilçesi ve güneyde Şiran ilçesi ile çevrilidir.  İlçenin yüz ölçümü 969 km² olup, ilçe merkezinin yüksekliği 950 metredir.

Köme, pestil, ve siron gibi yöresel yemeklere sahiptirler.Halk oyunları ise kemençe ve horondur. Günlük konuşma dili kendine özgü olsa da diğer illerle kısmen etkileşimleri vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gümüşhane'nin yerüstündeki madeni: Kuşburnu
Gümüşhane'nin yerüstündeki madeni: Kuşburnu
Kelkit'te baca ve sulu filtre denetimleri
Kelkit'te baca ve sulu filtre denetimleri