KÜRTÜN

Kürtün ilçesinde resmi olarak tarihi araştırmalar yapılmamıştır, buna rağmen yörede görülen kale kalıntıları ve tarım çalışmaları esnasında çıkarılan kalıntılar Kürtün ilçesinin tarihinin milattan öncelere dayandığını göstermektedir. Önce Hitit ardından urartu devleti himayesinde bulunan Kürtün’ün Fatih Sultan Mehmet devrinde Trabzon Sancağı sınırları çiziminde de Kürtün ismine rastlanılmaktadır.

Çeşitli tarihi kaynaklarda Kürtün, 1461 yıllarında beylik olup ilk Osmanlı-Akkoyunlu antlaşmasıyla (Yassı Çimen Antlaşması) iki devlet arasında tampon bölge olarak kaldığı belirtilmektedir.

Kürtün’ün Osmanlılar zamanındaki ismi Kürtün Cezere olup Cezere denilen yerin Kürtün bölgesinin idare merkezinde bir kale olduğu, Sinan Bey’in Trabzon’daki kulaklı Çeşme kitabesinden anlaşılmaktadır.

İdari bakımdan, zamanından beri Gümüşhane’ye bağlılığını taşıyan İlçe, Gümüşhane’nin Erzincan’a bağlanması üzerine önce Erzincan’a, sonra Gümüşhane’nin Erzurum’a bağlanması ile ilçe de Erzurum’a bağlanmıştır. Fatih’in Trabzon’u 1461 yılında fethinden sonra, Gümüşhane ili ile birlikte Trabzon’a bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Gümüşhane’nin 1925 yılında müstakil il olması sonucu olarak Kürtün de, Torul ilçesine bağlı olarak Gümüşhane iline bağlanmıştır

Kürtün, Torul ilçesine bağlı bir belde belediyesi iken, 09/05/1990 tarih ve 3644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilçe olmuştur. 23/08/1991 tarihinde ilçe statüsüne geçmiştir.

Kürtün Merkez Belediyesi 1970 yılında, Özkürtün Belediyesi ise 1992 yılında kurulmuştur.

Kürtün’de yaşayan halkın genellikle Türkmen boylarından geldiği bilinmektedir. İstanbul’un fethinden otuz yedi yıl sonra Kürtün’de Türk boyları ve oymaklarının yaşadıkları kaynaklardan anlaşılmaktadır.

Kürtün, tabiat şartları ve yüzey şekilleri bakımından bağlı köylerle, çevre il ve ilçelerle her ne kadar çok farklılık gösterse bile sosyal yönden, örf ve adetler bakımından bir ayrılık göstermemektedir. Ayrıca, sahil şehirleriyle sıkı bir ticari ilişki içinde bulunması, yörenin sosyal yönden etkilenmesine sebep olmaktadır.

Televizyon ilçe halkının kültür ve bilgi kaynağıdır. İlçemizde sinema ve tiyatro gibi yerler yoktur. Bu yüzden kültürel anlamda televizyon en önemli mecra olarak kullanılır.
Kürtün çalışma hayatı orman işçiliği, tarım ve hayvancılığın yanı sıra küçük çapta el sanatlarına dayanmaktadır. Merkez ilçe ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, eğitim ve öğretim bakımından son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişme okullaşma oranının artmasında ve okullara devam etme açısından olduğu söylenebilir. Kürtün’ün dağlık bir araziye sahip olması, tarım ve hayvancılığın yeterince gelişememiş olması, insanları okumaya yöneltmiştir. Okuma- yazma oranı yüksektir.

Kürtün İlçesi

Kürtünde gelir durumuna paralel olarak ticari ve ekonomik hayat bir hayli durgundur. İlçe halkının ticari ilişkileri, genel olarak Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun gibi biraz daha ticaret ve sanayi bakımından gelişmiş şehirlerle olmaktadır. Bu ticaret merkezleri ilçeyi ticari yönden etkisi altına almaktadır.

Kürtün ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Hayvancılık da gelişmiştir. Ancak, hayvancılık bir sektör haline gelmemiş olup sadece hane halkının günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılmaktadır. İlçemizde kooperatifleşme yaygın değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gümüşhane'nin yerüstündeki madeni: Kuşburnu
Gümüşhane'nin yerüstündeki madeni: Kuşburnu
Kelkit'te baca ve sulu filtre denetimleri
Kelkit'te baca ve sulu filtre denetimleri