KÖSE

Köse ilçesi Gümüşhane İlimizin güneyinde Kelkit Çayı vadisinde kurulan şirin bir ilçedir. Kuzeyinde Gümüşhane doğusunda Bayburt batısında ve güneyinde Bayburt ilimiz ve Kelkit ilçemiz yer almaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1650 metre olan ilçemizin yüzölçümü 50 km2’dir.

İlçemizin kuzeyinde yer alan Köse Dağından çıkarak Köse merkezden geçip Kelkit çayına karışan Köse Çayı ilçemizin en önemli akarsularından birisidir. Karaçayır ve Büyüksu ilçemizin diğer akarsularıdır. Kendine özgü akış sertliğiyle ilkbahar ve sonbaharda hırçın akan akarsularımız yazın ve kışın ilklimden dolayı az akarlar.

İlçemizde 4 adet Gölet bulunmaktadır. Köse 60.Yıl Gölet’i, Akbaba Gölet’i, Yuvacık Gölet’i ve Salyazı 100.Yıl Göleti’dir. Ayrıca Köse Çayı üzerinde kurulan Köse Barajı Gümüşhane ilimizin en büyük barajları arasında yer almaktadır. Köse barajından İlçemizin ve komşu İlçemiz olan Kelkit’i kapsayacak sulama ve içme suyu ihtiyacını kapsayacak projeler hayata geçirilecektir.

Köse İlçemizin bitki örtüsü bakımından yüksekliğe bağlı olarak ormanları, fundalıklar, çalılıklar ve çayırlar ile kaplıdır. Özellikle Köse Dağı mevkiinde iyi cins meşe ve çam ağaçları görsel güzellikleriyle bölgemizin ilgi odağıdır. Düz ve sulanan arazilerde çeşitli tarım bitkileri yetiştirilmektedir.

Gümüşhane Köse İlçesiİlçemiz Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer almasına rağmen iklim özelliği bakımından karasal iklime daha yakındır. Bunda en büyük etken kuzeyde uzanan Köse Dağıdır.

Ancak Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş özelliği gösterir. İlçemizin sıcaklığı 4-5 ay boyunca “0” derecenin altındadır. Nisan ayından itibaren sıcaklık artışı başlar ve Ağustos ayında azami yüksekliğe ulaşır. İlçemizde en fazla yağış ilkbahar mevsiminde en az yağış ise yaz mevsiminde görülür

 

Köse’nin kuruluşu ve tarihi konusunda kesin bilgi ve bulgular bulunmamakla beraber bölge Hitit, Asur, Makedonya, Roma ve Bizans hakimiyetinde kalmış ise de Türk hakimiyeti döneminde ( Selçuklu, ilhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlı) kurulmuş olması muhtemeldir. “Köse” adının Türkçe oluşu ve kültürümüzde yaygın olarak kullanılan lakap ve soyadları arasında bulunması kanıt olarak gösterilebilir.

Köse  Ağa adındaki bir beyin oymağı ile Yurtlar ve Ekinyüzü Mevkilerine (Köse Dağı) yerleştiği ve sonra Örenlere (Köse’nin 2 km doğusunda) ve nihayet şimdiki yere yerleştiği ve Köse adınının da bu beyden geldiği rivayet edilmektedir. 1516 yılı Bayburt tahrir kayıtlarında Bayburt Sancağı’nın Kelkit Nahiyesine bağlı bir köy yerleşmesi olarak adı geçmektedir. 1916 yılında Rus ve Ermenilerin istilasına uğramış ancak 17 Şubat 1918 günü işgalden kurtulmuştur.

Cumhuriyet döneminde Gümüşhane’nin il yapılmasının (1924) ardından Kelkit Kazasına bağlı bir bucak merkezi haline getirilmiştir. Köse 1954 yılında belediye 3392 sayılı kanunla da 19.06.1987 tarihinde ilçe olmuştur.

Salyazı beldesi ve köylerin kuruluşları konusunda da kesin bilgilerin bulunmamasına rağmen Türk kültürünün dışında daha önce yaşamış olan milletlere ait iz ve eserlere rastlamak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Gümüşhane'nin yerüstündeki madeni: Kuşburnu
Gümüşhane'nin yerüstündeki madeni: Kuşburnu
Kelkit'te baca ve sulu filtre denetimleri
Kelkit'te baca ve sulu filtre denetimleri